EVSB Solar Co.,Ltd.

By NowService

บริการออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุง ระบบโซลาร์เซลล์ครบวงจร

บริการของเรา

EPC SERVICE

บริการติดตั้งและบํารุงรักษา
ระบบโซลาร์เซลล์ครบวงจรและระบบประหยัดพลังงาน

SOLAR ROOFTOP

ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

SOLAR MOUNTING

อุปกรณ์จับยึดและโครงสร้างรองรับ
แผงโซลาร์เซลล์

INVERTER

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า

SOLAR WATER PUMP

เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ประสบการณ์

โครงการที่ติดตั้ง

จังหวัดที่เป็นวิทยากร

ทำไมต้องเรา?

EVSB Solar มีทีมงานที่พร้อมสำหรับงาน ติดตั้งโซลาร์เซลล์ และงานบริการอื่นๆ ครบวงจร พร้อมทั้งมีประสบการณ์การทำงานในด้านติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สำหรับโครงการต่างๆ มากกว่า 40 โครงการ

รวมไปถึง การดูแลและซ่อมบำรุงหลังการติดตั้ง เพื่อให้ระบบโซลาร์เซลล์ช่วยเรื่องการประหยัดไฟฟ้ามากที่สุด

นอกจากนี้ EVSB Solar ยังมีประสบการณ์การเป็น วิทยากรในการให้ความรู้ความเข้าใจ ด้านโซลาร์เซลล์หลายจังหวัดในประเทศไทย

EVSB Solar Co.,Ltd.

เลขที่ 16 ซ.คุ้มเกล้า 14/4 แขวงแสนแสบ
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510